Properties

Permai Avenue (Shop Office)
Limited Unit Available

Property
20’ X 74’ Built Up Area 2 ST Shop Office Bathrooms Garage

ZUWEN BINA SDN. BHD. (633085-W)
Pegangan Tanah: Hakmilil Kekal / Bebanan Tanah : Bebas dari sebarang gadaian / Bilangan Unit : 14 Units
Harga Minima & Maksima : RM 750,000.00 (Min) – RM 1,880,000.00(Mak) / Tarik Jangka Siap : Sept 2019
Sekatan Kepentingan : Tiada / Pihak yang meluluskan : MPSP
No. Kelulusan pelan bangunan : MPSP/40/20-44/119

Gallery not found. Please check your settings.
Gallery not found. Please check your settings.
Gallery not found. Please check your settings.
Gallery not found. Please check your settings.